يک‌شنبه، 1 ارديبهشت 1398
Skip Navigation Links
صفحه اول
معرفی Expand معرفی
مشاوره و برنامه ریزیExpand مشاوره و برنامه ریزی
محصولات (+نمونه‌ها)Expand محصولات (+نمونه‌ها)
خدمات آموزشیExpand خدمات آموزشی
آزمونExpand آزمون
تماس با ماExpand تماس با ما

معرفی محصولات مقطع راهنمایی (دوره اول متوسطه جدید)
چهار‌شنبه، 21 مهر 1395

 

 

 

 
 

در مورد اثر: در اين كتاب مطالب درس رياضي پايه‌ي اول راهنمايي به زباني ساده و به گونه‌اي ملموس با مثال‌ها و تمرينات متنوع و هدف‌دار تدريس و تفهيم شده است. ضمن اينكه سعي شده است كوچك‌ترين خللي به تعاريف رياضي وارد نشود، بيشتر به عمق مطلب و درك و تفهيم تعاريف پرداخته‌ شده است كه از اين نظر يك نوآوري است و در موارد زير مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد:
1- مطالب اين كتاب طوري تنظيم شده است كه براي همه‌ي دانش‌آموزان در هر سطحي كه باشند قابل استفاده است. از نكاتي جزيي و پيش‌پا افتاده آغاز شده و تا نكات پيچيده و خارج از كتاب درسي ادامه يافته است كه هر كس مي‌تواند به همان نسبتي كه تمايل دارد از آن استفاده كند.
2- به موازات كتاب درسي و حتي به جاي كتاب درسي در مدارس تدريس شود.
3- مي‌تواند در مراكز تربيت معلم جهت معرفي نوعي الگوي تدريس رياضي پايه‌ي اول راهنمايي در اختيار دانشجويان قرار گيرد.
4- اولياي محترم دانش‌آموزان با استفاده از اين كتاب مي‌توانند خودشان معلم خصوصي فرزندان خويش باشند.
5- مراكز آموزش از راه دور مي‌توانند اين كتاب را به عنوان يك معلم يا يك راهنماي مفيد به دانش‌آموزان سفارش كنند.

عنوان: تدریس و تفهیم ریاضی اول راهنمایی
پدیدآورنده: سید حبیب رضوی
پایه تحصیلی: اول راهنمایی
تعداد صفحات: 224
قیمت: 8900 تومان
 

 

______________________________________________________________

 
 

در مورد اثر: در اين كتاب مطالب درس رياضي پايه‌ي دوم راهنمايي به زباني ساده و به گونه‌اي ملموس با مثال‌ها و تمرينات متنوع و هدف‌دار تدريس و تفهيم شده است. ضمن اينكه سعي شده است كوچك‌ترين خللي به تعاريف رياضي وارد نشود، بيشتر به عمق مطلب و درك و تفهيم تعاريف پرداخته‌ شده است كه از اين نظر يك نوآوري است و در موارد زير مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد:
1- مطالب اين كتاب طوري تنظيم شده است كه براي همه‌ي دانش‌آموزان در هر سطحي كه باشند قابل استفاده است. از نكاتي جزيي و پيش‌پا افتاده آغاز شده و تا نكات پيچيده و خارج از كتاب درسي ادامه يافته است كه هر كس مي‌تواند به همان نسبتي كه تمايل دارد از آن استفاده كند.
2- به موازات كتاب درسي و حتي به جاي كتاب درسي در مدارس تدريس شود.
3- مي‌تواند در مراكز تربيت معلم جهت معرفي نوعي الگوي تدريس رياضي پايه‌ي دوم راهنمايي در اختيار دانشجويان قرار گيرد.
4- اولياي محترم دانش‌آموزان با استفاده از اين كتاب مي‌توانند خودشان معلم خصوصي فرزندان خويش باشند.
5- مراكز آموزش از راه دور مي‌توانند اين كتاب را به عنوان يك معلم يا يك راهنماي مفيد به دانش‌آموزان سفارش كنند.

عنوان: تدریس و تفهیم ریاضی دوم راهنمایی
پدیدآورنده: سید حبیب رضوی
پایه تحصیلی: دوم راهنمایی
تعداد صفحات: 216
قیمت: 8600تومان
 

______________________________________________________________

 
 

در مورد اثر: در اين كتاب مطالب درس رياضي پايه‌ي سوم راهنمايي به زباني ساده و به گونه‌اي ملموس با مثال‌ها و تمرينات متنوع و هدف‌دار تدريس و تفهيم شده است. ضمن اينكه سعي شده است كوچك‌ترين خللي به تعاريف رياضي وارد نشود، بيشتر به عمق مطلب و درك و تفهيم تعاريف پرداخته‌ شده است كه از اين نظر يك نوآوري است و در موارد زير مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد:
1- مطالب اين كتاب طوري تنظيم شده است كه براي همه‌ي دانش‌آموزان در هر سطحي كه باشند قابل استفاده است. از نكاتي جزيي و پيش‌پا افتاده آغاز شده و تا نكات پيچيده و خارج از كتاب درسي ادامه يافته است كه هر كس مي‌تواند به همان نسبتي كه تمايل دارد از آن استفاده كند.
2- به موازات كتاب درسي و حتي به جاي كتاب درسي در مدارس تدريس شود.
3- مي‌تواند در مراكز تربيت معلم جهت معرفي نوعي الگوي تدريس رياضي پايه‌ي سوم راهنمايي در اختيار دانشجويان قرار گيرد.
4- اولياي محترم دانش‌آموزان با استفاده از اين كتاب مي‌توانند خودشان معلم خصوصي فرزندان خويش باشند.
5- مراكز آموزش از راه دور مي‌توانند اين كتاب را به عنوان يك معلم يا يك راهنماي مفيد به دانش‌آموزان سفارش كنند.

عنوان: تدریس و تفهیم ریاضی سوم راهنمایی
پدیدآورنده: سید حبیب رضوی
پایه تحصیلی: سوم راهنمایی
تعداد صفحات: 280
قیمت: 9500تومان