يک‌شنبه، 1 ارديبهشت 1398
Skip Navigation Links
صفحه اول
معرفی Expand معرفی
مشاوره و برنامه ریزیExpand مشاوره و برنامه ریزی
محصولات (+نمونه‌ها)Expand محصولات (+نمونه‌ها)
خدمات آموزشیExpand خدمات آموزشی
آزمونExpand آزمون
تماس با ماExpand تماس با ما

بررسي كارنامه پذيرفته‌شدگان كنكور سراسري
يک‌شنبه، 7 فروردين 1390

 

 

پذيرفته‌شدگان كنكور سراسري 1389

گروه تجربي- سهميه منطقه 1

مشاهده‌ي كارنامه‌ها

 بحث و بررسي

گروه رياضي- سهميه منطقه 1

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

گروه تجربي- سهميه منطقه 2

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

گروه رياضي- سهميه منطقه 2

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

گروه تجربي- سهميه منطقه 3

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

گروه رياضي- سهميه منطقه 3

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

مقايسه‌ي نمرات خام رتبه‌هاي برتر علوم تجربي در كنكور1389:
PDF 86Kb

مقايسه‌ي نمرات خام رتبه‌هاي برتر رياضي و فيزيك در كنكور1389:
PDF 80Kb

 

پذيرفته‌شدگان كنكور سراسري 1388

گروه تجربي- سهميه منطقه 1

مشاهده‌ي كارنامه‌ها

 بحث و بررسي

گروه رياضي- سهميه منطقه 1

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

گروه تجربي- سهميه منطقه 2

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

گروه رياضي- سهميه منطقه 2

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

گروه تجربي- سهميه منطقه 3

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

گروه رياضي- سهميه منطقه 3

مشاهده‌ي كارنامه‌ها 

  بحث و بررسي

مقايسه‌ي ميانگين درصدهاي دروس رشته علوم تجربي در كنكور 1387 و 1388:
PDF 79Kb

مقايسه‌ي ميانگين درصدهاي دروس رشته رياضي و فيزيك در كنكور 1387 و 1388:
PDF 62Kb