يک‌شنبه، 1 ارديبهشت 1398
Skip Navigation Links
صفحه اول
معرفی Expand معرفی
مشاوره و برنامه ریزیExpand مشاوره و برنامه ریزی
محصولات (+نمونه‌ها)Expand محصولات (+نمونه‌ها)
خدمات آموزشیExpand خدمات آموزشی
آزمونExpand آزمون
تماس با ماExpand تماس با ما

كنكور سراسري 88 رشته‌ي تجربي
چهار‌شنبه، 19 خرداد 1389

شماره تست در كنكور سراسري 88

تطابق با مجموعه‌هاي احتمالي ويژه‌ي كنكور 88 و سي‌دي‌هاي آموزشي فرآيند پاسخ پژوهندگان

126

مطابق با CD شماره‌ي 10 رياضي پايه دقيقه‌ي 00:47:32

127

مطابق با سؤال احتمالي 15 رياضي 2
مطابق با CD تصاعد و لگاريتم دقيقه‌ي 00:28:30

128

مطابق با CD‌شماره‌ي 1 احتمالي دقيقه‌ي 00:2:24 (سؤال دوم گروه رياضي در CD تست‌هاي احتمالي مشترك دو گروه حل شده است.)

130

مطابق با سؤال احتمالي 375 آمار

132

مطابق با سؤال احتمالي 139 رياضي 3

136

مطابق با سؤال احتمالي 89 و 53 رياضي 3

137

مطابق با سؤال احتمالي 268 رياضي عمومي 1 و 2 پيش دانشگاهي

138

عيناً سؤال 192 احتمالي رياضي عمومي 1 و 2 پيش دانشگاهي

139

عيناً سؤال احتمالي 69 رياضي 3

146

مطابق با سؤال احتمالي 253 رياضي عمومي 1 و 2 پيش دانشگاهي

147

 مطابق با سؤال احتمالي 268 رياضي عمومي 1و 2 پيش دانشگاهي

 CD‌ احتمالي دقيقه‌ي 00:2:52

150

عيناً سؤال احتمالي 273 رياضي عمومي 1 و 2 پيش دانشگاهي 
CD احتمالي 00:13:38

155

مطابق با سؤال 278 هندسه‌ي 1