يک‌شنبه، 1 ارديبهشت 1398
Skip Navigation Links
صفحه اول
معرفی Expand معرفی
مشاوره و برنامه ریزیExpand مشاوره و برنامه ریزی
محصولات (+نمونه‌ها)Expand محصولات (+نمونه‌ها)
خدمات آموزشیExpand خدمات آموزشی
آزمونExpand آزمون
تماس با ماExpand تماس با ما

برنامه‌ريزي 35 روزه
شنبه، 19 بهمن 1392

 

 

برنامه‌ريزي درسي جزء به جزء ويژه‌ي فرآيند پاسخ

قابل استفاده‌ي داوطلبان رشته‌هاي رياضي و فيزيك

به جرأت مي‌توان گفت با عمل به اين برنامه در مدت حداكثر 35 روز و با ديدن و مطالعه‌ي دو عدد سي‌دي در هر روز قادر خواهيد بود بر غول رياضي و فيزيك غلبه كنيد.

در حين اجراي اين برنامه‌ريزي كل سي‌دي‌هاي رياضيات را در 35 روز مشاهده خواهيد كرد و آزمون‌هاي مبحثي مربوط به مباحث رياضيات را نيز برگزار مي‌نماييد. پس از گذشت يك هفته از شروع برنامه‌ريزي رياضيات، مشاهده‌ي سي‌دي و اجراي آزمون‌هاي مبحثي فيزيك آغاز خواهد گرديد.

  به جهت بررسي و اطمينان كامل از اين سيستم مي‌توانيد يكي از مباحث را به عنوان نمونه دريافت و توانمندي غيرقابل انكار آن را تجربه كنيد.

براي مشاهده‌ي برنامه‌ي ويژه‌ي هر هفته بر روي آن كليك كنيد.

بودجه‌بندي هفتگي فرآيند پاسخ در رياضيات

مباحث اشاره شده در اين هفته

بودجه‌بندي هفته‌ي اول

 محاسبات عددي و رياضيات پايه

 بودجه‌بندي هفته‌ي دوم

تابع

 بودجه‌بندي هفته‌ي سوم

مثلثات

 بودجه‌بندي هفته‌ي چهارم

حدو پيوستگي، تصاعد و لگاريتم، دنباله و سري

بودجه‌بندي هفته‌ي پنجم

مشتق و كاربرد مشتق

 بودجه‌بندي هفته‌ي ششم

انتگرال، هندسه پايه، ماتريس، احتمال و آناليز تركيبي

   

 

بودجه‌بندي هفتگي فرآيند پاسخ در فيزيك

مباحث اشاره شده در اين هفته

بودجه‌بندي هفته‌ي اول

نور و حركت

 بودجه‌بندي هفته‌ي دوم

ديناميك و نوسان

 بودجه‌بندي هفته‌ي سوم

صوت، مغناطيس، الكتريسيته، كار و انرژي و موج

 بودجه‌بندي هفته‌ي چهارم

اتمي، هسته‌اي و حالت جامد

 

 برنامه‌ريزي و مشاوره‌ پژوهندگان
كيوان كمايي
k.kamaei@yahoo.com